12 september 2022

10 vragen aan mede-oprichter en directielid van Haagse Aardwarmte Jan Willem Rösingh (rechts op de foto)


Op deze eerste dag van de Week van de Aardwarmte 10 vragen aan- en antwoorden van Jan Willem Rosingh.

We hebben de ambitie om hier een serie van te maken. Aan wie moeten we het stokje doorgeven? En welke vragen moeten er gesteld worden?

  1. Wat “heb” je met aardwarmte?

Ik heb een mijnbouwkundige achtergrond (/opleiding), altijd interesse gehad in de ondergrond, maar nog meer in duurzaamheid en de diepe ambitie om als NL in onze eigen energiebehoefte te kunnen voorzien. Hierdoor worden we minder afhankelijk van andere landen, en dus minder geraakt bij gebeurtenissen waar we geen invloed op hebben.

  1. Wat stimuleerde je om Haagse Aardwarmte op te richten?

In 2016 kwam een unieke kans op ons pad: De toen failliete bron in aanbouw aan de Leyweg te Den Haag nieuw leven in te blazen. En als je daarin stapt vind ik dat je ook een stap verder moet kijken en onderzoeken waar dat in Den Haag nog meer gedaan kan worden. We hebben nu meerdere locaties gevonden die kansrijk zijn voor het winnen van aardwarmte.

  1. Hoe lang gaat de put op de Leyweg mee? En wat gebeurt er met de put als hij “op” is?

In Parijs zijn aardwarmteprojecten die al langer dan 30 jaar operationeel zijn. Bij deze projecten zie je een kleine afname van de productietemperatuur. Het zal niet zo zijn dat plotseling de put een lagere temperatuur gaat produceren. Wij houden rekening met een periode langer dan 30 jaar

  1. Welke betekenis kan aardwarmte voor Den Haag hebben?

Aardwarmte geeft de regio Den Haag een unieke kans om met eigen lokaal opgewekte energie,  minstens 30% van de toekomstige warmtevraag van de regio te voorzien.

  1. Wat moet daarvoor gebeuren?

Om in die 30% te kunnen voorzien, heb je 10 tot 15 locaties nodig in- en om de stad, die zodanig zijn gepositioneerd  dat je zonder al te veel overlast voor de omgeving daar aardwarmte kan winnen. Als de locaties eenmaal in operatie zijn heeft de omgeving daar weinig tot geen last van. Tijdens de realisatiefase van het project heb je, per locatie, ongeveer de omvang van een voetbalveld nodig om de putten te kunnen boren. Het is belangrijk dat deze locaties verspreid zijn over de stad, zodat je  dicht bij de warmte afnemer warmte kan produceren. Dan werkt aardwarmte het best. Deze locaties kunnen overigens, nadat de putten geboord zijn, gebruikt worden voor wat anders. We hebben het terrein alleen nodig als er bijvoorbeeld groot onderhoud gepleegd moet worden. Bij Leyweg wordt het terrein als parkeerplaats gebruikt, maar ook ander gebruik is mogelijk, zolang het makkelijk tijdelijk verplaatst kan worden zoals mobiele sportinstallaties en speeltuintjes.

Het allerbelangrijkste voor een succesvolle uitrol van aardwarmte in Den Haag, is het in grote getalen aansluiten van bestaande woningen op het warmtenet.

  1. Kan aardwarmte veilig gewonnen worden?

Er is in de regio Den Haag voor vele decennia olie en gas gewonnen, waarbij er geen trillingen zijn waargenomen.  Bij aardwarmte winnen we alleen warmte en wordt er geen volume uit de ondergrond onttrokken zoals bij olie en gaswinning. Wat we uit de grond oppompen aan water, pompen we afgekoeld ook weer terug in dezelfde laag. Hierdoor is de kans op bevingen, zoals in Groningen, nagenoeg nihil. Desondanks valt me op dat er toch wel wat mensen zijn die niet helemaal gerust zijn over risico’s tav het winnen van aardwarmte, vooral met Groningen in hun achterhoofd. Dat kunnen omwonenden zijn, maar ook bijvoorbeeld politici. Doordat aardwarmte onder mijn bouw valt is de zorg wel begrijpelijk, maar wat mij betreft dus niet nodig.

  1. Hoe lang duurt de ontwikkeling van een aardwarmteproject?

Voordat je met het boren kan beginnen moet het project contracten hebben met de warmteafnemer, financiering hebben geregeld en het vergunningentraject succesvol hebben doorlopen. Vooral het vergunningentraject is complex en wordt, terecht, zeer grondig en zorgvuldig belopen. De keerzijde hiervan is dat de ontwikkeling van een project erg lang duurt, soms wel 6 jaar, en behoorlijk wat uitdagingen geeft voordat we daadwerkelijk kunnen gaan boren.

  1. Heb je voor Haagse Aardwarmte ook buiten Den Haag ambities?

De energietransitie moet zich niet beperken tot stadsgrenzen. Wij hebben dan ook de kansen in de Haagse regio onderzocht en ook buiten de gemeentegrenzen van Den haag zijn voor ons hele mooie kansen.

  1. Wat wil je zeggen tegen inwoners van Den Haag die graag willen overstappen op echte Haagse warmte?

Om gebruik te maken van aardwarmte moet je aangesloten zijn op een warmtenet. Ik raad dus de inwoners van Den Haag aan om actief hun woningcorporatie en of de gemeente te stimuleren te investeren in warmtenetten, zodat daar meer prioriteit voor komt.

  1. Heb je een call to action?

Ja, zeker! Neem de ontwikkeling van warmtenetten en  aardwarmtebronnen direct mee bij de herontwikkeling van wijken. Als er één regio is waar aardwarmte succesvol moet kunnen zijn, is het wel Den Haag met haar voor aardwarmte perfecte ondergrond en een bestaand groot warmtenet. Duurzame warmte is schaars! Mijn oproep is dus vooral aan de partijen die bezig zijn met grootschalige renovatie van de bestaande woningvoorraad om goed te kijken naar de potentie van collectieve warmte in combinatie met een duurzame bron zoals aardwarmte uit de Haagse regio.

 .